Donateur worden?

U kunt donateur worden door het verschuldigde bedrag over te maken op ons bankrekeningnummer NL87RABO0383314747 t.n.v. Volkssterrenwacht Bussloo onder vermelding van ‘Donatie 2019’.
Wilt u dan ook per e-mail uw volledige adresgegevens doorgeven voor onze administratie?”